Контактни връзки за врати и прозорци

Професионална хидроизолационна технология

KОНТАКТНИ ВРЪЗКИ ЗА ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ

Уплътняването на фасадата на сградата, по-специално на свързващите фуги между прозореците или прозореца и сградата, е от особено значение. Защитата от външни влияния като дъжд, влага, вятър и замърсители от въздуха, както и топлинните загуби,  зависят от вида на монтажа, надеждността и безопасността на използваните материали.

Херметичното, ветроустойчиво и непромокаемо уплътнение на фасадата на сградата и предотвратяването на плесен, са част от изискванията на строителната физика и на Наредбата за пестене на енергия (EnEV) и DIN 4108. Съгласно закона за строителната физика, водната пара се стреми към баланс от високо към ниско ниво на налягане - т.е. отвътре навън, като търси пътя на най-малкото съпротивление.

В зоната на прозорците много от строителните материали имат директен контакт едни с други. Следователно уплътняването на фугите е от особено значение. Уплътнителите за фуги (предварително компресирани уплътнителни ленти и фолио за свързване на прозорците) компенсират движението между различните материали на прозореца/стената. Трябва да се отбележи, че свързващата фуга трябва да бъде водонепромукаема и звукоизолирана. В RAL „Насоки за проектиране и изпълнение на прозорци и входни врати за нови сгради и ремонти” се изисква по-висока херметичност на водни пари (sd стойност) за вътрешното уплътнение на принципа „отвътре по-плътно, отколкото отвън”. Едно периферно, херметично свързващо уплътнение само от страната на помещението не е достатъчно, за да се избегнат възможни повреди от влага.

Монтажа на прозорци и фасади при нови сгради се извършва чрез фолиа (разположени в зоната на прозореца) или с предварително компресирани уплътнителни ленти. При санирните сгради, обновяването на външното уплътняване, се извършва предимно с уплътнител или с компресирани уплътнителни ленти. Нивото на вътрешно уплътнение се изпълнява с уплътнители или подходящи фолиа.

Кои продукти ще се използват зависи много от конструктивните условия, вида на конструкцията на фасадата и изискванията, поставени към строителния елемент. Допълнително, съществено влияние оказва и монтажа на дограмата в нова сграда или при ремонт на стара сграда.

Когато се разглежда професионалната защита, се има предвид т. нар. 3-степенен модел.

 

 

 

3-степенен модел

1то ниво разделя вътрешния климат от външния. Като се започне от нормален климат +20 °C и 50% относителна влажност, разделянето трябва да бъде в диапазона над +12,6 °C. При условията, които трябва да се приемат за изчислението съгласно DIN 4108, се избягва кондензацията на повърхността от страната на помещението и рискът от образуване на плесен, е сведен до минимум.

2-ро ниво: Средната част на фугите е зоната на топло- и звукоизолация.

3-то ниво: Отвън фугата трябва да бъде защитена от дъжд, вятър и UV лъчи. Водата, която е проникнала отвън, трябва да бъде контролирана и директно дренирана навън. В същото време трябва да се позволи на влагата да излезе от функционалната зона навън.