Лепила за метални конструкции

Лепила за метални конструкции

През последните години химическите лепила се използват все повече за металните и фасадните конструкции.Този тип лепила се втвърдяват чрез абсорбиране на влага (дори малки количества са достатъчни). Прави се разлика между монтажни лепила на базата на SMP/MS и PU, така наречените хибридни полимери. За разлика от дисперсионните и/или базирани на разтворители монтажни лепила (които образуват твърда връзка при втвърдяване), химически реактивните лепила (в зависимост от формулировката) образуват гъвкав адхезивен слой след втвърдяване. 

Това е много важно свойство в металната конструкция, тъй като позволява на конструкцията да поеме топлинното разширение на различни материали.

В сравнение с PU лепилата, монтажните лепила на основата на SMP и MS, могат да се използват и върху леко влажни основи, което ги прави предпочитан избор в металните конструкции.