ФАСАДНИ КОНТАКТНИ ВРЪЗКИ

Често срещани видове конструкция

ФАСАДНИ КОНТАКТНИ ВРЪЗКИ

Сградите не са неподвижни конструкции. Напротив, те са съставени от голямо разнообразие строителни материали и компоненти. Различните материали, обаче също се държат различно под влиянието на физическите условия, на които сградите са изложени. Температурните колебания, например, могат да причинят промени в дължината, докато механичните въздействия могат да доведат до движение на материалите.

Изолацията на фасадата се различава от уплътнението на прозореца, когато той се монтира в сградната обвивка. При изолацията на фасадата, прозорецът обикновено се монтира вътре в изолационния слой, т.е. пред конструкцията на сградата. Само при нискоенергийните къщи, прозорецът се монтира и пред сградната обвивка, т.е. в изолационния слой. Фасадите се разграничават според конструктивните си типове.

Най-често срещаните видове конструкции за фасади са:

• Окачена/вентилирана фасада

• Двустенна фасада

• Предварително сглобена фасада

• Фасада греда/колона

• Хибридна фасада

• Стъклена фасада

Защитата се извършва от вътрешната страна респ. от топлата страна на сградата. За тази цел се използват предимно паронепропускливи подпрозоречни свързващи ленти, които могат да се облицоват. Като правило средното ниво на уплътнение е изолирано с минерална вата или алтернативно с плочи от PU пяна. Външното ниво на уплътнение често е защитено с паропропускливи фасадни свързващи фолиа, които могат да бъдат покривани.

3-степенният модел на уплътнение също е важен за правилното изпълнение на фасадното уплътняване. Но поради различните типове фасади и структурни компоненти, проектантите на сгради са принудени да адаптират планирането им към индивидуалните изисквания на място, като същевременно спазват приложимите разпоредби. Например, фасадна уплътнителна лента, която е монтирана от външната страна на сградата, все пак може да се наложи да бъде водо- и паронепропусклива, тъй като от гледна точка на строителната физика тя се намира от топлата страна на сградата.

Подробности и повече информация можете да намерите в нашите технически документи, чертежи и ръководства. Моля, свържете се с нас при допълнителни въпроси!