TEROSON WT 112 DB

ПРИЛОЖЕНИЕ

Покритие за контрол на шума и вибрациите на тънкостенни метални конструкции

Звукоизолиране и поглъщане на конструктивен шум, причинен от тънкостенни метални конструкции, използвани за стоманени и алуминиеви фасадни елементи, в съоръжения и апаратура, за тавани от трапецовидна ламарина и във вентилационни канали.

СВОЙСТВА

  • Висока акустична ефективност: антибарабанен ефект и поглъщане на конструктивен шум
  • Негорим (A2-s1 d0 съгласно с DIN EN 13501-1)
  • Термоизолиращо
  • Може да се нанася чрез пръскане и чрез шпакловане
  • Щадящо околната среда: на базата на водна дисперсия от синтетични смоли (без халогени, тежки метали и азбест)
  • Бързо изсъхване без пукнатини

Документи и файлове за изтегляне